Toto-Mix w Totolotku – jak grać?

Zakłady bukmacherskie Toto-Mix to zakłady o wygrane pieniężne, polegające na typowaniu różnych, nie tylko sportowych zdarzeń.

Wysokość wygranej zależy od kursu wybranego zdarzenia oraz wpłaconej stawki. Codziennie masz do wyboru blisko dwa tysiące zdarzeń, dotyczących niemal wszystkich dyscyplin i lig rozgrywanych na całym świecie. Tu znajdziesz również najbardziej interesujące zdarzenia ze świata polityki czy rozrywki.

 

Jak czytać ofertę?

 

Typy

Dla każdego zdarzenia w ofercie zakładów Toto-Mix może występować od 1 do 6 możliwych opcji typowania:

• Główne typy:

1 – oznacza zwycięstwo drużyny/uczestnika wymienionego na pierwszym miejscu w nazwie zdarzenia

0 – remis, czyli żadna z drużyn wymieniona w zdarzeniu nie uzyska zwycięstwa

2 – oznacza zwycięstwo drużyny/uczestnika wymienionego na drugim miejscu w nazwie zdarzenia

• Podwójna szansa, „tzw. podpórki”:

10 – zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym miejscu lub remis

02 – zwycięstwo drużyny wymienionej na drugim lub remis

12 – zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym lub drugim miejscu

Każde zdarzenie/mecz posiada kurs, który określa wysokość wygranej. Wysokość kursu jest odzwierciedleniem prawdopodobieństwa danego zdarzenia. Im kurs jest bliższy wartości 1,00 tym prawdopodobieństwo zdarzenia wzrasta. Typując 50 zł na wygraną Manchester City w meczu z Arsenal Londyn wybieramy typ 1, któremu odpowiada kurs 1,80.

 

Manchester City – Arsenal Londyn
Aby sprawdzić, ile wyniesie wygrana dla stawki 50 zł, dla naszego typu należy dokonać prostego
przeliczenia: kurs x stawka x współczynnik 0,88 = wygrana. Dla naszego przykładu wygrana
wyniesie: 1,80 x 50 zł x 0,88 = 79,20 zł.
W przypadku, gdy typujemy kilka meczów na jednym kuponie, kursy odpowiadające naszym
typom należy przemnożyć przez siebie i dalej postępować zgodnie z ogólnym wzorem: iloczyn
kursów x stawka x współczynik 0,88 = wygrana.

 

Zakłady proste Toto-Mix – wypełnianie blankietu

Właściwe miejsca powinny być zaznaczone przez wyraźne naniesienie poziomej kreski w środku
kratki. Chcąc zagrać np. zdarzenie nr. 153 skreślamy kolejno 100, 50 i 3 oraz swój typ.
Aby zawrzeć zakład z większą liczbą zdarzeń niż dostępne na jednym blankiecie 11, należy
zaznaczyć pole „kontynuacja”na dole kuponu. Na ostatnim blankiecie w grupie blankietów
należących do jednego zakładu, pole „kontynuacja” należy pozostawić puste.
A – Stawka 5 zł (Kwoty stawki sumują sie, a więc chcąc zagrać za np. 30 zł należy zaznaczyć
„10” i „20”. Zaznaczając pole „inna”, wysokość stawki należy podać przy zawieraniu zakładu.
Brak zaznaczenia automatycznie zaakceptuje zakład za stawkę podstawową (2zł).
B – Numer zdarzenia
C – Typowania

Uwaga: Chcąc zagrać zdarzenie
o numerze np. 14000
wystarczy zaznaczyć pola
9000 + 5000

Uwaga: Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć błędne typowanie
z blankietu. Wówczas przy właściwym zdarzeniu należy
zaznaczyć wyraźnie skreślając kratkę „usuń zdarzenie”.

• W zakładach Toto-Mix można typować od 1 do 32 zdarzeń na kuponie.

• Stawka dla zakładów prostych (jedno i wielozdarzeniowych) wynosi od 2 zł i można ją zwiększać, co 10 gr. Maksymalna wygrana zależna jest od rodzaju zakładu i liczby zdarzeń na kuponie: – dla kuponów prostych do 14 zdarzeń to 50 000 zł – dla kuponów prostych od 15 do 32 zdarzeń to 100 000 zł – dla kuponów systemowych to 200 000 zł

• Wygrane zaokrąglane są do 1 grosza. • Ważność kuponu zakładów Toto-Mix wynosi 60 dni od dnia ogłoszenia oficjalnego wyniku ostatniego zdarzenia na kuponie.

• Od wygranych powyżej 2280 zł (przypadających na jeden kupon) pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej kwoty, przekazywany do Urzędu Skarbowego – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym.

• Regulamin zakładów bukmacherskich Toto-Mix dostępny jest w punktach przyjmowania zakładów oraz na stronie internetowej ww.totolotek.pl w zakładce Regulaminy.

 

Toto-Mix zakłady systemowe

 

Systemy w zakładach bukmacherskich Toto-Mix pozwalają na typowanie z możliwością popełnienia błędów, nie tracąc przy tym prawa do wygranej. Do dyspozycji jest 66 systemów podstawowych oraz możliwość tworzenia własnych systemów, poprzez łączenie kilku systemów na jednym kuponie.

Blankiet zakładów systemowych Skreślenie blankietu systemowego 1 jest równie proste jak wypełnienie zwykłego zakładu prostego.

A – Stawka. Dla stawki poniżej 1 zł zaznaczyć pole „inna”.

B – Pole bloków zdarzeń. To pole należy wypełnić tylko dla systemów blokowych. Zaznaczenie pola (a-I) pod zdarzeniami powoduje, że tworzą one grupę zdarzeń czyli blok.

C – Typowanie. Przy każdym zdarzeniu należy zaznaczyć wybrany typ.

D – Przypisanie zdarzeń do systemu/ów. Przy każdym wybranym zdarzeniu należy zaznaczyć w którym z systemów (linie: A, B, C) ma się ono znaleźć. Jeżeli zdarzenie ma być pewniakiem należy zaznaczyć P.

E – Korekta. Jeśli popełnisz błąd, możesz usunąć błędne zdarzenie z blankietu. Wówczas w polu „korekta” należy zaznaczyć numer pola zdarzenia, które zostało wypeł- nione niepoprawnie.

F – Rodzaj Systemu. Należy skreślić rodzaj wybranego systemu spośród oferowanych, od 1z2 do 11z12 poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki w linii z oznaczeniem A, B lub C.

G – Kontynuacja. Aby zawrzeć zakład z większą liczbą zdarzeń, niż dostępne na jednym blankiecie 8, na dole kuponu należy zaznaczyć pole „kontynuacja”.

Maksymalna liczba zdarzeń na kuponie – 32. ! Stawka – od 5 gr. do maksymalnej opłaty (wartości) (stawka x liczba kombinacji) za kupon 1000 zł Maksymalna wygrana z jednego kuponu systemowego – 200.000 zł. Dla kuponów systemowych: liczba kombinacji x stawka. By powstał system blokowy, należy utworzyć minimum 1 blok, zawierający minimum 2 zdarzenia. Wielosystemy to łączenie od 2 do 3 systemów na jednym kuponie. Obliczanie wygranej: 1. Wynik mnożenia kursów należy zawsze zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, np. 4,064 ~ 4,06 lub 4,065 ~ 4,07 2. Maksymalna liczba kombinacji na jednym kuponie to 1 000.

Systemy podstawowe

Każdy system zawiera określoną liczbę kombinacji, czyli liczbę zakładów prostych, stąd jest to nic innego, jak uproszczona forma zapisu wielu zakładów prostych na jednym kuponie. Opłatą za kupon systemowy jest iloczyn liczby kombinacji oraz stawki. Na przykładzie 2 można zobaczyć jak prawidłowo skreślić na blankiecie system 7z8, natomiast na przykładzie 3 już gotowy kupon.

System A 7z8 = 8 kombinacji
Stawka 5 zł
Wartość 40 zł = 8 (kombinacji) x 5 zł (stawka)

Rozpis wszystkich kombinacji wraz z wygranymi:

1: 682, 576, 566, 547, 991, 988, 754 = 165,98 *x 5 zł x 0.88 = 730.31 zł

2: 682, 576, 566, 547, 991, 988, 836 = 807.84 zł

3: 682, 576, 566, 547, 991, 754, 836 = 146.08 zł – minimalna wygrana

4: 682, 576, 566, 547, 988, 754, 836 = 730.31 zł

5: 682, 576, 566, 991, 988, 754, 836 = 748.26 zł

6: 682, 576, 547, 991, 988, 754, 836 = 372.59 zł

7: 682, 566, 547, 991, 988, 754, 836 = 493.46 zł

8: 576, 566, 547, 991, 988, 754, 836 = 268.49 zł

Powyższe kwoty to wygrane za poszczególne kombinacje tworzące system 7z8. Maksymalna wygrana to suma wszystkich 8 poprawnie wytypowanych kombinacji.

Maksymalna wygrana 4 297.34 zł, 988, 836 = 807.84 zł

Systemy wielosystemowe

Kupony zawierające 2 lub 3 systemy dobrane tak, by iloczyn ich kombinacji nie przekroczył 1000. Na rysunku przykład prawidłowo wypełnionego blankietu, rysunek przedstawia gotowy kupon.

System A 2z3 = 3 kombinacje

System B 1z2 = 2 kombinacje

System C 2z3 = 3 kombinacje

Stawka 5 zł

Wartość 90zł = 3x2x3 (iloczyn kombinacji) x 5zł

Zdarzenia tworzące systemy:

A: 682, 576, 566

B: 547, 991

C: 988, 754, 836

Systemy blokowe

Istotą gry blokowej jest tworzenie bloków z kilku zdarzeń. Dzięki temu uzyskujemy na kuponie blok zdarzeń o łącznym kursie wyższym w stosunku do pojedynczych kursów tworzących ten blok (kurs bloku to iloczyn kursów wszystkich zdarzeń tworzących blok). Tym samym, możemy typować tańsze systemy, czyli te z mniejszą liczbą kombinacji, a wygrane, z uwagi na liczbę zdarzeń na kuponie, są stosunkowo wysokie. Należy pamiętać, że aby blok został zaliczony do płatnej kombinacji, wszystkie tworzące go zdarzenia muszą być poprawnie wytypowane. Na rysunku mamy przedstawiony gotowy kupon blokowy.

System A 2z3 = 3 kombinacje

Stawka 5 zł

Wartość 15zł = 3 (kombinacje) x 5zł

 

Kurs ogólny dla wszystkich 3 bloków:

B1a: 682, 576 = 6,29

B2a: 566, 547, 991 = 3,74

B3a: 988, 754, 836 = 8,83

Rozpis wszystkich kombinacji wraz z wygranymi:

1: B1, B2 = 23.52 x 5 zł x 0.88 = 103.49 zł – minimalna wygrana

2: B1, B3 = 244.38 zł 3: B2, B3 = 145.29 zł

 

 

Rozpis wszystkich kombinacji wraz z wygranymi:

1: 682, 576, 547, 988, 754 = 54.20 x 5 zł x 0.88 = 238.48 zł

2: 682, 576, 547, 988, 836 = 263.78 zł

3: 682, 576, 547, 754, 836 = 47.70 zł

4: 682, 576, 991, 988, 754 = 244.33 zł

5: 682, 576, 991, 988, 836 = 270.29 zł

6: 682, 576, 991, 754, 836 = 48.88 zł

7: 682, 566, 547, 988, 754 = 315.79 zł

8: 682, 566, 547, 988, 836 = 349.36 zł

9: 682, 566, 547, 754, 836 = 63.14 zł

10: 682, 566, 991, 988, 754 = 323.58 zł

11: 682, 566, 991, 988, 836 = 357.94 zł

12: 682, 566, 991, 754, 836 = 64.72 zł

13: 576, 566, 547, 988, 754 = 171.82 zł

14: 576, 566, 547, 988, 836 = 190.08 zł

15: 576, 566, 547, 754, 836 = 34.36 zł – minimalna wyhrana

16: 576, 566, 991, 988, 754 = 176.04 zł

17: 576, 566, 991, 988, 836 = 194.74 zł

18: 576, 566, 991, 754, 836 = 35.20 zł

Maksymalna wygrana 3 390.23 zł

 

Comments are closed.