Telewizja Polska wyceniła licencję dla strefy kibica podczas Mundialu

TVP rozpoczeła udzielanie licencji na organizację Stref Kibica podczas Mistrzostw Świata w Rosji.

Przy tej okazji poznaliśmy cennik na organizację stref kibica podczas tegorocznego mundialu.

– Telewizja Polska przygotowała ofertę dla Stref Kibica w całym kraju. Nie tylko dla największych podmiotów, ale naprawdę dla wszystkich, którzy chcą wspólnie świętować sukcesy polskiej drużyny narodowej – mówi Maciej Stanecki, Członek Zarządu TVP S.A.

Oferta skierowana jest do samorządów, agencji reklamowych, jednostek kultury, czy innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stefa Kibica może być organizowana na placach i skwerach oraz w kawiarnianych ogródkach, pubach i restauracjach.

– Każda Strefa Kibica, która uzyska stosowne pozwolenie i licencję zostanie wpisana na Oficjalną Listę Stref Kibica. Chcemy tym samym pokazać w transparentny sposób, gdzie w Polsce pokazy publiczne meczów Mundialu są legalne, zgodnie z uzyskaną od nas licencją – mówi Łukasz Naczas, kierownik działu reemisji Biura Handlu i Współpracy Międzynarodowej.

O niezbędne dla Stref Kibica licencje i zgody można ubiegać się tylko do 9 maja 2018 (włącznie). Wszelkie informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na specjalnej stronie internetowej www.licencje.tvp.pl .

strefa kibica TVP

Ile kosztuje licencja strefy kibica TVP? 

  • PAKIET PODSTAWOWY (KWOTA BAZOWA): 2000 PLN netto za jeden ekran: Kwota bazowa wpisana w każdej umowie, obejmuje możliwość korzystania z sygnału telewizyjnego kanałów TVP podczas trwania Mistrzostw, obsługę merytoryczną i handlową zgłoszenia oraz wpis na oficjalną listę Stref Kibica. Nie obejmuje sprzętu – pozyskanie sygnału leży w wyłącznej gestii organizatora danej Strefy Kibica. 
  • PAKIET ROZSZERZONY (SYGNAŁ SATELITARNY): KWOTA BAZOWA + 1000 PLN netto za jeden ekran: Pakiet obejmuje możliwość korzystania z sygnału telewizyjnego kanałów TVP podczas trwania Mistrzostw oraz następujący sprzęt do dekodowania sygnału satelitarnego; karta dekodująca oraz moduł CAM, obejmuje również obsługę prawną i handlową zgłoszenia, pakiet nie obejmuje; dekodera, instalacji i anteny satelitarnej. 
  • PAKIET PREMIUM (SYGNAŁ MULTICAST IP): KWOTA BAZOWA + 2000 PLN netto za jeden ekran: Pakiet obejmuje zgodę na skorzystanie z wysokiej jakości sygnału serwisu MULTICAST IP, przyłączenie do punktu styku możliwe jest wyłącznie poprzez licencjonowanych operatorów technicznych, pakiet nie obejmuje kosztów dostarczenia sygnału od punktu styku do miejsca organizacji Strefy Kibica (tzw. ostatnia mila) – opłata ta ustalana będzie z operatorem technicznym przez organizatora, pakiet obejmuje możliwość korzystania z sygnału telewizyjnego kanałów TVP podczas trwania Mistrzostw, obsługę prawną i handlową zgłoszenia.

Można również nabyć licencję FIFA do wszystkich meczów Mistrzostw Świata. Konieczna do uzyskania w przypadku komercyjnych pokazów publicznych i specjalnych niekomercyjnych pokazów publicznych.

Licencje przyznaje TVP w porozumieniu z FIFA:

  • – strefa do 1000 osób1000 USD (stawka w dolarach netto) – np. bar, pub lub restauracja tworzone specjalnie w czasie Mistrzostw, autobus, biuro
  • – strefa od 1001 do 2000 osób2000 USD (stawka w dolarach netto) – np. instytucja edukacyjna, baza wojskowa
  • – strefa od 2001 do 5000 osób4000 USD (stawka w dolarach netto) – np. strefa w małym mieście
  • – strefa od 5000 do 10000 osób8000 USD (stawka w dolarach netto) – np. strefa pod gołym niebiem, hala
  • – strefa powyżej 10000 osób14000 USD (stawka w dolarach netto) – np. duża strefa miejska, stadion.
Telewizja Polska wyceniła licencję dla strefy kibica podczas Mundialu
5 (100%) 13 votes

Comments are closed.