Polska – Nigeria w zakładach bukmacherskich eFortuna

Polska – Nigeria w zakładach bukmacherskich Fortuna

 

1 drużyna wygra: Remis 2 druzyna wygra: 1 drużyna strzeli gola 2 lub więcej goli w meczu:
Kurs na TAK 2.00 3.30 3.80 1.22 1.31
Szanse wg. bukmachera 47% 28% 25% 77% 71%
Zakłady klientów* 87% 6% 7% 100% 100%

Ciekawostka: Robert Lewandowski nigdy nie strzelił bramki na nowym stadionie we Wrocławiu. Czy tym razem mu się uda?

Darmowe 20 PLN na zakłady bukmacherskie eFortuna + bonus 400 zł – kliknij TUTAJ

Polska - Nigeria w zakładach bukmacherskich Fortuna

Jak zakończy się mecz?

1 Drużyna wygra:

 • Szanse wg. bukmachera: 47%
 • Zakłady klientów*: 87%

Remis

 • Szanse wg. bukmachera: 28%
 • Zakłady klientów*: 6%

2 Druzyna wygra:

 • Szanse wg. bukmachera: 25%
 • Zakłady klientów*: 7%

2 lub więcej goli w meczu:

 • Szanse wg. bukmachera: 71%
 • Zakłady klientów*: 100%

Dane na dzień 22.03.2018, godzina 11:52

* na podstawie 20 000 zawartych kuponów

Specjalnie dla graczy serwisu LegalnyBukmacher.com przygotowaliśmy promocję, wraz z legalnym bukmacherem Fortuna w której na start dostaniesz za darmo 20zł, a dodatkowo możesz otrzymać do 400zł bonusu od pierwszej wpłaty.

Darmowe 20 PLN na zakłady bukmacherskie Fortuna plus bonus 400 zł

Jak skorzystać z promocji eFortuna ?

 • wejdź na rejestracja
 • w pole “Kod promocyjny” wpisz „legalny20”. Zwróć uwagę na to, po aktywacji bonusu za pomocą promokodu bonus 100zł bez ryzyka zostanie zamieniony na 20zł na start!
 • po ukończeniu rejestracji otrzymasz 20 zł, które musisz wykorzystać w terminie 7 dni.
 • wykonaj przelew, a jeżeli w ciągu 60 dni spełnisz warunki promocji otrzymasz od nas bonus do 400zł.

Regulamin bonusu powitalnego

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem sprzedaży premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą „Bonus
Powitalny” zwanego dalej promocją, jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z
o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także jako
„Organizator” lub „Fortuna”.
1.2.W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie,
krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem
przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym
gospodarstwie domowy.
1.3.Niniejszy Regulamin ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania promocji
różnego typu i w różnym czasie, zgodnie z jego postanowieniami wraz z załącznikami.
1.4.Promocje obowiązywać będą w okresach i w jednej z form przewidzianych w pkt 3 i
zostaną podane każdorazowo na stronie internetowej Organizatora, w sekcji Profil
użytkownika » Przegląd bonusów. Sekcja ta określa poza terminem i typem promocji
również pozostałe parametry promocji opisane szczegółowo w załącznikach
1.5.Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6.Możliwość wzięcia udziału w Promocji może być ograniczona czasowo i podmiotowo
przez Organizatora, przy czym Klienci którzy przystąpili do promocji i spełnili warunki
uzyskania wygranej zgodnie z Regulaminem obowiązującym w chwili przystąpienia do
Promocji, wygraną taką uzyskują.

 • 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

2.1.Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające
zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt 1.2., 2.2., 2.3.
2.2.Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych graczy, którzy nie posiadali wcześniej
zarejestrowanego internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych przez sieć
Internet w Fortunie (zwane dalej iKontem).
2.3.Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które w okresie jej trwania dokonały
rejestracji i założyły iKonto zgodnie z regulaminem zakładów wzajemnychbukmacherskich
świadczonych drogą elektroniczną przez sieć Internet obowiązującym u
Organizatora.
2.4.Udział w Promocji jest dobrowolny.
2.5.Każdy uczestnik promocji ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami
niniejszego regulaminu i warunkami danej promocji, udostępnionymi uczestnikowi oraz
ich przestrzegania.
2.6.Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami
Promocji określonymi w Regulaminie i je akceptuje.

 • 3. ZASADY PROMOCJI

3.1.Organizator może zaoferować Klientom skorzystanie z promocji:
3.1.1. Bonus od wkładu, w której wysokość bonusu zależy od wartości pierwszego
wpłaconego depozytu na iKonto, a której szczegółowe warunki opisane są w
załączniku nr I niniejszego regulaminu, lub
3.1.2. Zakład bez ryzyka, w której wysokość bonusu zależy od wysokości wkładu
przeznaczonego na zawarcie pierwszego zakładu, której szczegółowe warunki
opisane są w załączniku nr II niniejszego regulaminu, lub
3.1.3. Kasa na start, w której uczestnik otrzyma bonus w formie pieniędzy bonusowych,
której szczegółowe warunki opisane są w załączniku nr III niniejszego regulaminu,
lub
3.1.4. która składać się będzie z kombinacji promocji opisanych w punktach 3.1.1.,
3.1.2. oraz 3.1.3.
3.2.Aby otrzymać bonus, Klient musi:
3.2.1. zaakceptować warunki Promocji znajdujące się w formularzu rejestracyjnym
poprzez zaznaczenie pola „Chcę skorzystać z promocji dla nowych Klientów oraz
zgadzam się z postanowieniami regulaminu bonusu.” lub użyć w tym celu Kodu
promocyjnego.
3.2.2. spełnić warunki poszczególnych promocji, opisane szczegółowo w załącznikach
niniejszego regulaminu.

 • 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ w eFortuna

4.1.Każdemu uczestnikowi eFortuna przysługuje prawa do złożenia reklamacji.
4.2.Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później
niż do 74 dni od założenia iKonta, podając imię i nazwisko, numer Klienta lub numer
umowy, rodzaju promocji oraz treść żądania zawierającą dokładny opis i powód
reklamacji.
4.3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.4.Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.

 • 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1.Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.
5.2.Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o
ochronie danych osobowych, Organizator uprawniony jest w zakresie, w jakim nie
narusza przepisów powyższej ustawy, do przetwarzania danych osobowych Klienta w
celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub świadczonych
przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.
5.3.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo ze
Sprzedażą premiową, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do
uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień
podsumowujących, rozpatrzenia reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i
podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.4.Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania
danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich
usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
5.5.Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego
danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych
osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją
będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo Sąd.
6.2.Zasady Promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych
regulaminem oraz warunkach Promocji stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
6.3.Regulamin promocji dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Organizatora

***

Na stronie LegalnyBukmacher.com prezentowani są tylko legalni bukmacherzy działający w Polsce na podstawie zezwolenia Ministerstwa Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych. Pamiętaj że hazard może uzależniać. Zakłady wzajemne sa dostępne tylko dla osób, które ukończyły 18 lat, a za udział w nielegalnych grach hazardowych grożą konsekwencje prawne.

Polska – Nigeria w zakładach bukmacherskich eFortuna
Rate this post

Comments are closed.