Polska – Kolumbia już w niedzielę, bez podatku w Totolotku

Po przegranych meczach otwarcia Polska i Kolumbia jadą na tym samym wózku. Teraz liczy się każdy punkt!

Albo my albo oni!

Kogo Adam Nawałka wypuści na murawę w Kazaniu by zatrzymać ekipę Jose Perkermana?

Polska Kolumbia prognoza wyniku

Wspieraj naszych i Graj Grubo w Totolotek bez podatku mecz reprezentacji!

  • Postaw kupon prosty Toto-Mix lub Live 24.06.2018
  • Min. stawka 20 PLN
  • Min. kurs całkowity 2.00
  • Minimum jedno zdarzenie dotyczące meczu Polska – Kolumbia
    (z wyłączeniem zakładów specjalnych)

Możesz również obstawić mecz Polska – Kolumbia już dziś korzystając z promocji Gram Grubo PIĄTEK lub dorzucić mecz
z Kolumbią do swoich sobotnich kuponów by grać bez podatku!

Promocja obowiązuje 24.06.2018

Promocja “GRAM GRUBO – Reprezentacja”

Zasady Promocji:

GRAJ BEZ PODATKU!

• Postaw 20 PLN lub więcej

• Przynajmniej jeden zakład z oferty Toto-Mix na mecz Polska – Kolumbia (z wyłączeniem zakładów specjalnych na MŚ)

• Kurs minimalny kuponu 2,00

• Promocja prowadzona w dniu 24.06.2018 r.

• Kurs minimalny wybranych zdarzeń na kuponie musi być większy niż 1,06

• Przy spełnieniu powyższych warunków do kuponu zostanie doliczony bonus podwyższający przewidywaną wygraną niwelujący podatek (współczynnik 1,003)

 

Regulamin Promocji:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „GRAM GRUBO – Reprezentacja” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.

2.    Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl

3.    Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix w tym zakłady Toto-Mix „Live”.

4.    Promocja prowadzona będzie wskazanym powyżej terminie na stronie internetowej Organizatora.

5.    W ramach promocji użytkownicy serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają w momencie zawarcia zakładu podwyższenie przewidywanej wygranej poprzez zawarcie zakładu ze współczynnikiem 1,003 (standardowy współczynnik wynosi 0,880)

6.    W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.

 

II. UCZESTNICTWO W PROMOCJI  

1.    Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.

2.    Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3.    Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

 

III. ZASADY

1.    Warunkiem uzyskania podwyższenia wygranej jest spełnienie poniższych warunków:

a) Minimum jedno zdarzenie z zakresu oferty Toto-Mix lub Toto-Mix Live na mecz Polska – Kolumbia (z wyłączeniem zakładów specjalnych na MŚ)

b) Kurs minimalny dla pojedynczego zdarzenia na kuponie większy niż 1.06

c) Minimalna stawka kuponu 20 złotych

d) Kurs ogólny kuponu 2.00 lub wyższy.

e) Promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (promocją nie dotyczy zakładów systemowych)

2.    Z Promocji uczestnik można skorzystać wiele razy w trakcie trwania Promocji.

3.    Promocją nie będą objęte wygrane, na których nastąpiło unieważnienie zdarzenia lub zwroty stawek oraz kupony zawarte za środki bonusowe.

4.    Promocji nie można łączyć z innymi promocjami podwyższającymi wygrane na kuponie.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w  przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania podwyższenia wygranej również w przypadku spełnienia warunków Promocji.

6.    Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej  Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.

2.    Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

3.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji lub jej zawieszenia pod warunkiem poinformowania uczestników o tym fakcie oficjalnym komunikatem o zakończeniu lub wstrzymaniu promocji na stronie internetowej Organizatora.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.

6.    Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl . Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

7.    Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Polska – Kolumbia już w niedzielę, bez podatku w Totolotku
Rate this post

Comments are closed.