Legia gra z Wisłą – odbierz swój freebet 10 PLN w Totolotku

Freebet Ekstraklasa 10 PLN w Totolotku – tylko 18 marca 2018

 

Już w niedzielę ligowy klasyk, Legia Warszawa podejmie przy Łazienkowskiej Wisłę Kraków, a Totolotek z tej okazji ma dla Ciebie freebet 10 PLN!

Wystarczy, że 18.03 postawisz zakład na Ekstraklasę za minimum 50 PLN, a otrzymasz freebet 10 PLN.

Obstawiaj Ekstraklasę i odbierz swój freebet!

Promocja obowiązuje w dniu 18.03.2018. Freebet wystarczy obrócić jeden raz, minimum jedno zdarzenie na kuponie z kursem min. 1,5.

1 X 2
Cracovia – Sandecja 1.65 3.80 5.25
Śląsk Wrocław – Wisła Płock 2.60 3.20 2.70
Legia – Wisła Kraków  1.60 3.90 5.50

*kursy mogą ulec zmianie

Legia gra z Wisła - odbierz swoj freebet 10 PLN w Totolotku

Regulamin promocji:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji dla Klientów, pod nazwą „FREEBET Ekstraklasa” zwanej dalej Promocją, jest TOTOLOTEK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tanecznej 18 B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027214, zwana dalej także jako „Organizator” lub „Totolotek”.
2. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej Organizatora www.totolotek.pl i skierowana jest do zarejestrowanych użytkowników serwisu www.totolotek.pl
3. Promocją objęte są kupony zakładów bukmacherskich Toto-Mix, w tym zakłady Toto-Mix „Live”.
4. Promocja prowadzona będzie we wskazanym powyżej terminie na stronie internetowej Organizatora.
5. W ramach promocji użytkownicy serwisu po spełnieniu warunków określonych niniejszym regulaminem Promocji otrzymają freebet 10 PLN.
6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Totolotek oraz ich małżonkowie lub krewni.

II.  UCZESTNICTWO W PROMOCJI

1.    Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
2.    Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

3.    Przystąpienie do Promocji oznacza, że uczestnik Promocji zapoznał się z zasadami Promocji określonymi w warunkach i je akceptuje.

III. ZASADY

1. Oferta obowiązuje w dniu 18.03.2018 i jest skierowana do klientów zarejestrowanych na stronie www.totolotek.pl.
2. Warunkiem uzyskania freebetu 10 PLN jest:
a) postawienie zakładu na Ekstraklasę za minimum 50 PLN w dniu 18.03.2018.
b) Kurs zdarzenia na kuponie wyższy niż 1,05.
c) Promocją objęte są wyłącznie zakłady proste (promocją nie dotyczy zakładów systemowych)
3. Z oferty promocyjnej FREEBET Ekstraklasa użytkownik może skorzystać tylko jeden raz chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej.
4. Użytkownik otrzymuje freebet wyłącznie za pierwszy postawiony zakład spełniający  warunki objęty ofertą promocyjną FREEBET Ekstraklasa, chyba że oferta stanowi inaczej.
5. Bonusy w ramach promocji FREEBET Ekstraklasa przyznawane są automatycznie po spełnieniu warunków promocji.
6. Termin w jakim należy wykorzystać środki bonusowe wynosi 30 dni. Po tym terminie niewykorzystane środki bonusowe podlegają wyzerowaniu.
7. Szczegóły wraz z warunkami otrzymania i wysokości freebetu dostępne są pod kuponem na stronie zakładów bukmacherskich.
8. Zagrania za środki bonusowe nie uprawniają do udziału w innych promocjach, w tym otrzymania kolejnych bonusów.
9. Zakłady zawarte za Bonus muszą posiadać co najmniej jedno zdarzenie na kuponie z kursem min. 1,50.
10. Spółka zastrzega sobie prawo do okresowego zerowania kwot bonusowych poniżej 1 zł, które nie mogą zostać spożytkowane na zakłady.
11. Uzyskane Bonusy mogą zostać spożytkowane wyłącznie na zagrania zakładów bukmacherskich Toto-Mix i nie podlegają wypłacie lub zamianie na inny bonus lub nagrodę rzeczową.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Promocji uczestnika, w  przypadku, gdy zachodzi podejrzenie jakiegokolwiek nadużycia regulaminu Promocji lub regulaminów zakładów Organizatora. W takim przypadku uczestnik traci prawo uzyskania freebetu od zagrania również w przypadku spełnienia warunków Promocji.

13. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych uczestników z niniejszej  Promocji lub dopuszczających do udziału w Promocji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i/lub Regulaminu Zakładów Bukmacherskich Toto-Mix organizowanych w sieci Internet.
2.    Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
3.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji lub jej zawieszenia pod warunkiem poinformowania uczestników o tym fakcie oficjalnym komunikatem o zakończeniu lub wstrzymaniu promocji na stronie internetowej Organizatora.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w następnym dniu od ich ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora.
6.    Wszelkie reklamacje w zakresie promocji należy składać na adres mailowy reklamacje@totolotek.pl. Organizator zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
7.    Wszelkie spory wynikające z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
Rate this post

Comments are closed.