Igrzyska na piątkę w eTOTO

Igrzyska na piątkę w zakładach bukmacherskich eTOTO

Przeżywaj emocje zimowych igrzysk olimpijskich
– ubezpieczamy twoje zakłady!

1 - Stwórz zakład wielokrotny

1 – Stwórz zakład wielokrotny

Dodaj do kuponu minimum 5 zdarzeń, w tym
co najmniej jedno z oferty Zimowych Igrzysk
Olimpijskich (min. kurs całego kuponu 3,50;
min. stawka kuponu 15 zł)

2 - Odbierz zwrot

2 – Odbierz zwrot

Jeżeli nie trafisz tylko jednego zdarzenia na kuponie, napisz do Obsługi Klienta, a eTOTO odda Ci stawkę do 50 zł w ciągu 48 godzin!

 

Igrzyska na piatke w e-TOTO

Regulamin sprzedaży premiowej „Igrzyska na piątkę”

1. Niniejszy regulamin sprzedaży premiowej „Igrzyska na piątkę”, zwany dalej Regulaminem, działa w połączeniu z Regulaminem ogólnym ETOTO oraz Regulaminem Ogólnym Ofert, zawartymi na stronie www.etoto.pl.

2. Sprzedaż premiowa „Igrzyska na piątkę”, zwana dalej Sprzedażą Premiową, skierowana jest do wszystkich graczy, którzy mają zarejestrowane konto na stronie www.etoto.pl.

3. Aby zakład kwalifikował się do sprzedaży premiowej, musi on spełniać każdy z poniższych warunków:

a. Zakład został postawiony w dniach 9.02.2018 – 25.02.2018,

b. Zakład zawiera co najmniej pięć typów,

c. Zakład zawiera minimum jeden typ dotyczący Igrzysk Olimpijskich,

d. Minimalny kurs zakładu wynosi 3,50,

e. Minimalna stawka zakładu wynosi 15 zł,

f. Maksymalna potencjalna wygrana wynosi 500 000 zł.

4. Za pierwszy zakład postawiony w okresie obowiązywania Sprzedaży premiowej, spełniający wszystkie wymogi zawarte w pkt 3, który zakończył się przegraną dokładnie przez jeden nietrafiony typ, ETOTO przekaże nagrodę (zwrot) całej stawki zakładu do kwoty 50 zł.

5. Nagroda (zwrot) będzie przysługiwać graczowi na warunkach określonych w pkt 4 niezależnie od liczby wcześniejszych zakładów spełniających warunki Sprzedaży Premiowej, które okazały się wygrane lub przegrane dwoma lub więcej zdarzeniami.

6. Chcąc skorzystać ze Sprzedaży Premiowej oraz otrzymać nagrodę (zwrot), na warunkach określonych powyżej, należy po przegraniu zakładu, kwalifikującego się do Sprzedaży Premiowej, zwrócić się z prośbą o przyznanie nagrody (zwrotu) poprzez wysłanie wiadomości email na adres pomoc@etoto.pl, najlepiej podając w tytule wiadomości „Igrzyska na piątkę”, lub skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu dostępnego na stronie www.etoto.pl. Spełnienie powyższych kryteriów w okresie obowiązywania niniejszej sprzedaży premiowej jest warunkiem przyznania nagrody (zwrotu).

7. Zwrot stawki za przegrany zakład powinien zostać zaksięgowany na koncie gracza do 48 godzin od przesłania wiadomości o której mowa w punkcie powyżej.

8. Klient nie może skorzystać jednocześnie z oferty „Igrzyska na piątkę” i ze sprzedaży premiowej „KASOZWROT 50zł”, co oznacza, że jeżeli postawiony zakład będzie spełniał kryteria obu sprzedaży premiowych równocześnie, to nagroda (zwrot) za ten zakład zostanie przyznana tylko w ramach sprzedaży premiowej „KASOZWROT 50zł”, na zasadach przewidzianych w Regulaminie KASOZWROTU 50 zł. W takim jednak wypadku klientowi nadal będzie przysługiwał zwrot z tytułu sprzedaży premiowej „Igrzyska na piątkę” od kolejnego kwalifikującego się do sprzedaży premiowej zakładu na zasadach opisanych w punkcie 3 i 4 niniejszego Regulaminu.

9. ETOTO zastrzega sobie prawo do anulowania niniejszej Sprzedaży Premiowej lub zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

10. ETOTO zastrzega sobie prawo do anulowania sprzedaży premiowej „Igrzyska na piątkę” w przypadku złamania którekolwiek z punktów niniejszego regulaminu sprzedaży premiowej, Regulaminu ogólnego ETOTO lub Regulaminu Ogólnego Ofert.

 

 

 

 

Comments are closed.